Przejdź do treści

Terapia domowa

Terapia domowa jest uzupełnieniem terapii gabinetowej.

Po pełnym badaniu ortoptycznym i postawieniu diagnozy, specjalista ustala indywidualny plan terapii dla każdego pacjenta, w tym także ćwiczenia do wykonania w domu. Niekiedy wystarczają ćwiczenia domowe i kontrole w gabinecie ortoptycznym według zaleceń. W innych przypadkach niezbędna jest terapia gabinetowa i dodatkowo ćwiczenia wykonywane w domu. Ich celem jest wzmocnienie efektywności terapii.

Od tego, czy pacjent będzie stosował się do zaleceń specjalisty i wykonywał systematycznie zadane ćwiczenia zależy powodzenie terapii i czas jej trwania. Obie terapie nawzajem się uzupełniają.

(dostępne wkrótce)